Wednesday, January 23, 2008

برنامه ی تحویل پروژه ی طرح معماری سه

تاریخ تحویل 23-11-86
ساعت: 10 صبح


مدارک مورد نیاز در روز ژوژمان:
- ماکت های اتود روند طراحی
- اسکیس های شماره یک و دو
- آلبوم پوستی های اتود (آلبوم شده در قطعA3 )
- شیت های تحلیل پروژه نمونه (فعالیت گروهی)
- پلان های زیر زمین، همکف، طبقات و بام با مبلمان و اندازه گذاری کلی فضاها در مقیاس 1:100
- سایت پلان در مقیاس 1:300
- برش ها (حداقل دو برش) و نماها (هر چهار نما) در مقیاس 1:100
- ماکت حجمی پروژه با سایت پلان در مقیاس 1:300
- پلان ستون گذاری در مقیاس 1:200
- پرسپکتیو های داخلی راندو شده – دستی یا کامپیوتری
- پرسپکتیو های خارجی راندو شده – دستی یا کامپیوتری
CD از کلیه ی مدارک پروژهشامل عکس های ماکت های اتود و ماکت نهایی و فایل شیت هایی که به صورت کامپیوتری یا عکس شیت هایی که به صورت دستی ارائه می شوند.


توجه: هر نفر در روز ژوژمان فضایی به ابعاد 2 متر طول(سطح دیوار) و 4 متر ارتفاع و یک متر پیش آمدگی از دیوار در کف و سقف در اختیار دارد. 8 متر مکعب فضا جهت چیدمان کارها ی هر نفر در نظر گرفته شده است. (پس زود تر بیایید که جای دو نبش را بگیرید!)

ضمنا حضور کلیه دانشجویان در آتلیه از ساعت 10 تا 16 الزامی است.


روش ارزش یابی پروژه:

تحلیل پروژه های نمونه 2 نمره
اسکیس شماره یک (ماکت) 1 نمره
اسکیس شماره دو (طرح داخلی) 1 نمره
تحویل موقت 5 نمره ( شامل: ماکت 0.5، پلان ها 1.5، برش 1، ایده 1، ارائه 1)
فرایند طراحی 2 نمره ( شامل: حضور 0.5، کرکسیون 0.5 و روند طی شده در ترم 1)
تحویل نهایی 9 نمره ( شامل: خلاقیت در ایده و تولید فرم 2، عملکرد 1، رابطه با محیط 1، سازه و تاسیسات 1، فضای داخلی 1، راندو و گرافیک شیت ها 1، ماکت 1، چیدمان فضا در روز ژوژمان 1)

Tuesday, January 15, 2008


از دیگر دوستانی که سوالاتی در مورد ایده وروند کارشان پرسیده شد خانم ها ربابه فردی وسارا نظری هستندکه این دوستان قرار بود عکسهایی از کارشان به من بدهند که تابه امروز این اتفاق نیفتاده است ولی سعی می کنم بزودی عکسهایی تهیه کنم.خانم فردی اینگونه فرمودند:ایده من حرکت نوربوده ودرایجاد طرح فقط کتابخانه را مد نظر قراردادم وآن را مثل نوری دیدم که در دانشگاه پرتو افشانی می کندو از یک نوار موبیوس کمک گرفتم وبه یک گره رسیدم که از آن آرکهایی رد می شودودر مسیر کار تغییراتی درفرم گره وآرکها بوجود آمد.درحال حاضر ماباید به نور بیندیشیم یا باسرعت نور بیندیشیم تا این جاماندگی از دهکده جهانی را جبران کنیم وخوشبینانه تر.....از خانم نظری سوالات مشابه پرسیده شود و ایشان فرمودند:ایده من از تلفیق دو مجموعه(کتابخانه وآمفی تاتر) شروع شودوبرداشت شخصی هر کس از هر کتاب یا نمایش متفاوت است وبه همین دلیل در کارم از منحنی استفاده کردم که نمایانگر همان تفاوت اندیشها است و حجم بر اساس توپوگرافی بوجود آمدوپلان تغییرات بسیاری کرد تا فضاهادرآن حل شود.ودر هر جامعه ای بیان این تفاوت تفکر نمادی از آزادی است ودرکتابخانه وآمفی تاترکه خود تولید کننده این تفکر هستند احساس می شود ودر جامعه امروز ما............نمی دانم شاید بیشتر
بدرد عشق بسازو خموش کن حافظ رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول

Saturday, January 12, 2008


در رشت مسابقه مجسمه های برفی برگزار شد برای دیدن اینجاراکیلیک کنید

Friday, January 11, 2008

دانشگاه تا یکم بهمن تعطیل شد
نمیدونم باید خوشحال باشیم یا نه چون برای طرح هیچ وقتی نداریم امیدوارم تحویلشو بندازن عقب

Sunday, January 6, 2008

خبر

طبق خبر اعلام شده روی سايت دانشگاه، کليه کلاسهاي يکشنبه و دوشنبه تعطيل مي باشد.
بعلت بارش برف شديد در شب گذشته و برودت هوا در استان قزوين ، کليه کلاسهاي اين واحد دانشگاهي در تمام مقاطع کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکترا امروز يکشنبه 16/10/86 و فردا دوشنبه 86/10/17 برگزار نخواهد شد.