Friday, February 29, 2008

Thursday, February 28, 2008>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>دوستان عزیزاین آخرین مطلبی است که من میگذارم ونقل مکان میکنم به این وب وخیلی خوشحال می شوم که نظرات ارزشمند شما عزیزان رو بگیرم این کار های دوستانی است که نمره عالی گرفتن البته دوکاریی که کنار آنها علامت گذاشته شده جز این دوستان نیستن من دلم نیامد که کارشان را نگذارم وکلام آخر اینکه من خودم جز آن دسته از دوستانی هستم که از نمره خودم راضی نیستم ولی به خودم اجازه نمی دهم که به راحتی به استادویا کسی که وظیفه هدایت من رو داشته بی حرمتی کنم واگر هم راضی نبودم می توانستم مانند مردان وزنان بزرگ روزگار راه خودم را تغییر دهم وراه خودم را بروم چون به این اعتقاد دارم که روزگار من را هم در جایی قرار خواهد داد که شاید بی عدالتی کنم ولی هرگز دوست ندارم مورد بی حرمتی قرار بگیرم درغیر این صورت هم ما می توانیم با کلام بهتراعتراض مان را بیان کنیم چون اگر این را یاد نگیریم درآینده برای مادر محیط حرفه ای مشکل ساز می شود وخیلی راحت کنار گذاشته خواهیم شد واز شما دوستان اجازه می خواهم که از جانب خودم وشما از آقای دکتر رئیسی بخاطر بی حرمتی ها عذرخواهی کنم ووظیفه استاد شاگردی را بجا بیاورم

Wednesday, February 13, 2008

نمرات درس طراحی معماری 3 نیمسال اول 87-1386
دانشکده معماری و عمران دانشگاه آزاد قزوین / مدرسان: ایمان رئیسی و ابولفضل حبیبی
317 ش.پو. : 15 / 317 ش.پی. : 16.5 / 319 س.ب. : 15 / 321 مهدی بیدوند : 18 / 323 ز.ت. : 16.5 / 319 س.ح.: 16 / 323 محسن حوضی: 20 / 318 م.ح. : 16 / 322 ی.خ. : 15 / 328 ف.خ. : 14.5 / 322 م.د. : 12 / 005 س.د. : 14.5 / 319 م.ر. : 16.5 / 320 ش.ر. : 14 / 320 ک.ص. : 17.5 / 007 ک.ع. : 16 / 318 مینا علیزاده : 18 / 009 ربابه فردی : 20 / 325 شیوا قادری : 18 / 327 ش.ک. : 12 / 322 پ.م. : 12 / 326 ه.م. : 13 / 316 ک.ن. : 15 / 321 سارا نظری : 18.5 / 321 م.ن. : 15 / 322 ن.و. : 16.5 /
- سه رقم سمت راست کد دانشجویی است بعلاوه ی حروف ابتدای نام و نام خانوادگی که جهت محفوظ ماندن نمره ی دانشجویان بصورت رمزگونه اعلام شده است. عجیب است که کد های دانشجویی کاملا مشابه در لیست وجود داشت! نمرات عالی هم که نیازی به رمزگشایی ندارد.
- نمرات با حدود سه نمره ارفاق اعلام شده اند!- چنانچه هر یک از دانشجویان اعتراضی دارد، می توانم ریز نمراتش را برایش میل کنم.
- میانگین نمرات حدود 16 است. هرچند انتظار بیشتری داشتیم، اما در مقایسه با سایر گروه ها، می توان گفت 70 درصد انتظارات ما برآورده شد.
شاد و موفق باشید.

بالاخره پروژه ها تحویل داده شد ویک قدم دیگه برداشته شد وجا داره یک خسته نباشید وتشکر ویژه به آقای دکتر رئیسی وآقای مهندس حبیبی بخاطرتمام زحمات وراهنمایی این عزیزان گفت و شما تک تک دوستان عزیز.با آرزوی موفقیت برای همه