Sunday, January 6, 2008

خبر

طبق خبر اعلام شده روی سايت دانشگاه، کليه کلاسهاي يکشنبه و دوشنبه تعطيل مي باشد.
بعلت بارش برف شديد در شب گذشته و برودت هوا در استان قزوين ، کليه کلاسهاي اين واحد دانشگاهي در تمام مقاطع کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکترا امروز يکشنبه 16/10/86 و فردا دوشنبه 86/10/17 برگزار نخواهد شد.